SVET ZAVODA

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda, ter predstavniki uporabnikov.

Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprejema njihove izvršitelje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

Predstavniki sveta zavoda Vrtca Miškolin.

5 predstavnikov delavcev vrtca:

 • Nevenka Leskovar (predsednica)
 • Mojca Košmrlj
 • Jana Makovec
 • Urška Novinič
 • Ivanka Borovnjak

3 predstavniki staršev

 • Ina Orsag
 • dr. Franci Ježek
 • Aleksander Banjac

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Nataša Bombač
 • Minka Jerebič
 • Sašo Valentin Jančigaj
UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje
URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET od 9h do 14h
PET od 7h do 9h

Vsako prvo sredo v mesecu, od septembra do junija je dežurstvo do 17h