SKLAD

SKLAD

Na podlagi 135.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Vrtec Miškolin na svoji seji, dne 25.10.2011, sprejel sklep o ustanovitvi sklada Vrtca Miškolin.

Sklad je namenjen pridobivanju dodatnih finančnih sredstev za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev i n sicer kot prioriteta je pomoč socialno šibkim otrokom. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, dobrodelnih prireditev…

Sklad Vrtca Miškolin delno ali v celoti subvencionira vrtce v naravi za otroke, ki:

 • za subvencijo iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin lahko zaprosijo starši ali skrbniki otrok, starih 4 ̶ ̶ 5 let; za delno ali celotno subvencioniranje vrtca v naravi;
 • za subvencijo iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin lahko zaprosijo starši ali skrbniki otrok, starih 5 ̶ 6 let; za delno ali celotno subvencioniranje vrtca v naravi ali letovanja (izberejo eno nadstandardno dejavnost);
 • za subvencijo iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin lahko starši ali skrbniki zaprosijo za celotno ali delno subvencioniranje obeh programov iz prejšnjih dveh alinej;
 • starši ali skrbniki otrok vlogo za uveljavljanje subvencije iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin pridobijo na spletni strani Vrtca Miškolin, na upravi vrtca ali v enoti, ki jo obiskuje otrok;
 • starši ali skrbniki vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljejo na naslov: Vrtec Miškolin, Novo Polje c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje, za Sklad Vrtca Miškolin;
 • rok za oddajo vloge za subvencijo iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin je največ 7 dni po prejemu in podpisu pogodbe za izbrano nadstandardno dejavnost;
 • odbor Sklada Vrtca Miškolin obravnava samo popolne vloge;
 • po prejemu vloge za uveljavitev subvencije iz sredstev Sklada Vrtca Miškolin se člani odbora Sklada Vrtca Miškolin sestanejo ter obravnavajo prispelo popolno vlogo;
 • odbor Sklada Vrtca Miškolin odgovor staršem ali skrbnikom pošlje po pošti;
 • odbor Sklada Vrtca Miškolin si pridržuje pravice, da, glede na pridobljeno dokumentacijo, odloči o višini subvencije;
 • višina subvencije je odvisna od števila vlog ter od stanja zbranih sredstev.

 

Odbor Vrtca Miškolin je sestavljen iz predstavnikov staršev in strokovnih delavcev. Predsednica Sklada Vrtca Miškolin je ga. Urška Novinič, namestnica ga. Ina Orsag, ostali člani pa so ga. Janja Miklavčič, ga. Ana Rigler, g. Gregor Slak in ga. Nataša Nučič.

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost