SKLAD

SKLAD

Na podlagi 135.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Vrtec Miškolin na svoji seji, dne 25.10.2011, sprejel sklep o ustanovitvi sklada Vrtca Miškolin.

Sklad je namenjen pridobivanju dodatnih finančnih sredstev za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev i n sicer kot prioriteta je pomoč socialno šibkim otrokom. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, dobrodelnih prireditev…

Sklad Vrtca Miškolin delno ali v celoti subvencionira vrtce v naravi za otroke, ki:

  • so zadnje leto v vrtcu,
  • so prvi plačilni razred ali manj,
  • prejmemo prošnjo za subvencijo do roka, ki ga določimo na januarski seji,
  • so prvič zaprosili za subvencijo.

Odbor Vrtca Miškolin je sestavljen iz predstavnikov staršev in strokovnih delavcev. Predsednik Sklada Vrtca Miškolin je g. Sodec, namestnica ga. Janja Miklavčič, ostali člani pa so ga. Ina Orsag, ga. Tanja Šušteršič, ga. Jelena Milovanović in ga. Urška Novinič.

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje
URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET od 9h do 14h
PET od 7h do 9h

Vsako prvo sredo v mesecu, od septembra do junija je dežurstvo do 17h