SPLOŠNO O VPISU

SPLOŠNO O VPISU

Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur. 

Vlogo za vpis otroka v vrtec morajo oddati: 
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
• starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2017/18
• starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec
• starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Vpis v vrtec poteka na osnovi oddane Vloge za vpis otroka v vrtec in glede na število prostih mest v vrtcu. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.

     Vpis v vrtec poteka v skladu s postopki, ki jih določi Mestna občina Ljubljana (http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/druzine-otroci-mladi/vpis_otroka_vrtec/) oziroma na osnovi Odloka o sprejemu otrok v vrtec (povezava na Odlok)

     Otroci so sprejeti v vrtec s prvim septembrom, oziroma po zaključku porodniškega dopusta, med šolskim letom pa v primeru, če so še prosta mesta.

     Vlogo za vpis (pdf priponka) najdete na spletnih straneh vrtca, MOL-a ali na upravi vrtca. Vlogo lahko oddate tako, da jo prinesete osebno na upravo v času uradnih ur ali pošljete po pošti na naslov vrtca. Vloge na starih obrazcih ne bomo upoštevali.

     Vloge vrtec zbira do poteka roka, to je do 15. marec 2019 enotnega vpisa otrok v vrtce MOL.

V primeru, da je prispelih vlog za vpis več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec po kriterijih iz Odloka o sprejemu otrok v vrtce MOL (kriterije za sprejem otroka v vrtec najdete tudi med navodili, na zadnji strani vloge za sprejem v vrtec), vrtec pa vas o sprejemu oziroma uvrstitvi na čakalni seznam pisno obvesti.

Po sprejemu otroka v vrtec vas pisno povabimo na podpis pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka.

V predpisanem obrazcu za vpis je možen samo izbor vrtcev, ne pa tudi enot. Na vrhu prve strani obrazca lahko poleg imena vrtca 1. izbire zapišete tudi ime želene enote. Željo bomo upoštevali, če bo to mogoče . Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se upošteva Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Dokončno bo razpored po enotah znan do podpisa pogodb v začetku junija.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca je potrebno oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo 30 dni pred sprejemom otroka v vrtec.

 

 

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost