POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOSTE

POSLANSTVO

Vzgojiti otroka v samostojnega, radovednega, ustvarjalnega, z neodvisnimi načini razmišljanja, sprejemanje sebe in drugega.

VREDNOTE

SPOŠTOVANJE – se poslušamo, smo strpni, odkriti, pošteni,zaupljivi,priznamo drugačnost, iščemo skupne poti

MEDSEBOJNA POMOČ – spodbujamo drug drugega k doseganju boljših rezultatov in ustvarjalnosti, znamo biti solidarni,skrb drug za drugega in okolja

VIZIJA VRTCA MIŠKOLIN

OTROK – je enkratno bitje, s sebi lastnimi razvojnimi in individualnimi značilnostmi, je bitje, ki doživlja otroštvo kot posebno in izjemno pomembno obdobje lastnega življenja.

 

DRUŽINA – OTROK je najtesnejša vez in nenadomestljivo prvo socialno in čustveno okolje, ki v sebi združuje srečo sodoživljanja in odgovornost zagotavljanja možnosti za otrokovo vzgojo in razvoj.

 

VRTEC – OTROK je strokovna naravnanost k spoznanju družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved o otrokovem razvoju in učenju in je odnos, preko katerega se dopolnjujejo izkušnje družine.
Z našim poštenim in iskrenim odnosom do dela in otrok se bomo v vrtcu vsi dobro počutili (vizija vrtca v okviru mreže učečih se vrtcev 2005/2006).

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost