ORGANIZATOR PREHRANE IN ZHR

ORGANIZATOR PREHRANE IN ZHR

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi za sestavo sodobnih in kakovostnih jedilnikov, ter svetuje in nadzoruje na področju higienskega režima v vrtcu.

PREHRANA

Zavedamo se, kako zelo so zdrave prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, pomembna popotnica za življenje. Zato se trudimo, da bi jih otrokom privzgojili tudi z rednim vključevanjem tem iz tega področja v vzgojno-izobraževalni program.

Osnova za načrtovanje zdrave prehrane so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005) in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje in zavod RS za šolstvo, 2008).

Jedilnike oblikujemo v okviru komisije za prehrano (vodja kuhinje, pedagoški delavci in OPZHR), ki so usklajeni s priporočenimi energetskimi in hranilnimi vnosi. Pri načrtovanju prehrane uporabimo prehransko piramido za kombinacijo živil in s tem otroke usmerjamo v zdrave prehranjevalne navade.

Otrokom ponudimo pri obrokih, še zlasti pa med obroki zadostne količine pijač, predvsem nesladkan čaj in zdravstveno ustrezno pitno vodo. Za uživanje obrokov je dovolj časa in ponujeni so v okolju, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.

Pripravljamo dnevno sveže jedi, pri katerih uporabljamo predvsem osnovne surovine in ne industrijsko pripravljenih polizdelkov. V jedilnike vključujemo tudi sladice in namaze, ki jih pripravljamo sami.

Večkrat tedensko ponudimo ekološko pridelana živila. Veliko pozornost namenimo nabavi kvalitetnih živil in zagotavljanju lokalno pridelanih živil.

Otrokom z zdravstveno indikacijo pripravljamo dietne obroke na osnovi zdravniškega potrdila pediatra ali specialista. Dietni obroki so glede na vrsto alergije skrbno načrtovani in izpeljani iz dnevnega jedilnika.

Varnost hrane zagotavljamo z internim nadzorom v kuhinjah, ki ga izvajamo po sistemu HACCP.

ZHR

Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno otrokom to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled.

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcu in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Upoštevamo tudi vsa priporočila in navodila strokovnih inštitucij.

Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje, ki zajema osebno higieno, higieno prostorov, opreme, igrač ter perila.

Nenehno spremljamo zdravstveno stanje otrok in izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter okužb.

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost