OBRAZEC ZA ZDRAVSTVENO REZERVACIJO

V  primeru bolezni, poškodbe  otroka oz. na  poročilo pediatra,  starši lahko med šolskim letom uveljavljate  zdravstveno rezervacijo. Le ta mora trajati najmanj en in največ dva meseca. V primeru, da med letom izkoristite zdravstveno rezervacijo v trajanju  dveh mesecev, v času poletnih  počitnic rezervacije ne morete več uveljavljati.

V primeru, da koristite zdravstveno rezervacijo  samo  en mesec,  lahko tudi  poleti uveljavljate rezervacijo za en mesec. Izpolnjen  obrazec »Zdravstvena rezervacija«, ki je na voljo na spletni strani vrtca, spletni strani MOL – a in  v enotah vrtca, skupaj z zdravniškim potrdilom pošljete na  naslov:

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Odsek za  predšolsko vzgojo
Resljeva 18
1000 Ljubljana

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje
URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET od 9h do 14h
PET od 7h do 9h

Vsako prvo sredo v mesecu, od septembra do junija je dežurstvo do 17h