POOBLASTILO ZA PREVZEM OTROKA

5. odstavek 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 25/2006) v poglavju V.¨Varstvo udeležencev cestnega prometa¨ določa: Otroci morajo imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka.

6. člen Pravilnika o varnosti otrok Vrtca Miškolin v poglavju IV. ¨Ukrepi pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok¨, določa: Delavci zavoda, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz zavoda, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če predložijo pisno pooblastilo staršev. Otroci, ki obiskujejo zavod, morajo na poti do zavoda in iz zavoda imeti spremstvo.

 

UPRAVA VRTCA

Novo Polje c.VI/1
1260 Ljubljana-Polje

vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Telefon: 01/52 85 131

URADNE URE

PON, TOR, SRE, ČET, PET
od 8h do 12h in od 13h do 15h

Dostopnost